Wat kenmerkt ons

Persoonlijk geloof

De mens heeft het doel gemist dat God met zijn leven had. Door onze zonden zijn wij schuldig aan de breuk die ontstaan is tussen God en de mens. Ons christen zijn is gegrond op het geloof in de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en stierf aan een kruis. Hij heeft vrijwillig de schuld op zich genomen die scheiding maakt tussen God en mens. Alleen op grond van geloof kan het plan dat God met elk mens heeft tot volle ontplooiing komen. 
Pas als we door het geloof in Hem weten dat we bevrijd zijn uit de macht van de zonde en overgebracht zijn in Gods licht kunnen we leven in vrede, geluk en blijdschap.
Wij willen ons leven in dienst stellen van de Heer Jezus Christus en Hem volgen, zoals Hij dat aan ons heeft geleerd en zoals we dat kunnen vinden in de Bijbel.
De Bijbel is voor ons Gods Woord en wij willen in gehoorzaamheid leven aan de Bijbel.
We willen dat laten zien aan de mensen om ons heen en geven daarvan openlijk getuigenis door ons te laten dopen.
De gemeente is een belangrijke plaats, waar we andere christenen ontmoeten, waar we kunnen groeien in het geloof, om daarin als christen gezond, volwassen en krachtig te worden.