Wat kenmerkt ons

Gezamenlijk

God heeft ons niet aan ons lot overgelaten, maar ons aan elkaar gegeven als christen. We komen bij elkaar om God te eren en onderling contact te beoefenen om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en tot steun te zijn.
Belangrijke activiteiten zijn gebed, Bijbelstudie en onderling contact. Verder willen we als christen getuigen aan de mensen om ons heen wat we in Christus gevonden hebben en hoe dat ons leven doel en inhoud, hoop en toekomst geeft.
Om hieraan inhoud te geven worden er op zondag en door de week bijeenkomsten gehouden. De activiteiten, die ons kenmerken zijn: God groot maken, Bijbelstudie, Gebed, Onderlinge gemeenschap, Pastoraat, Zending.