Wat kenmerkt ons

Een ieder heeft iets

Op zondag komen we als gemeente bij elkaar en vieren met elkaar een eredienst rond het Avondmaal en luisteren naar een prediking uit Gods Woord. De diensten worden niet geleid door een dominee of voorganger, maar zijn gebaseerd op het Bijbelse principe, dat ieder iets heeft om aan God te brengen of door te geven aan de gemeente en met hen te delen.

Eredienst

In de eredienst staat de Heer Jezus centraal. Wij vieren elke week het Avondmaal, waarin wij denken aan Christus lijden en sterven aan het kruis voor de zonden van allen die in Hem geloven. En wij gedenken Hem in zijn opstanding en verheerlijking aan Gods rechterhand. Hij is de levende Heer, die ons leidt en voor ons bidt en die wij uit de hemelen terugverwachten.
Het Avondmaal staat open voor alle christenen die naar Gods Woord willen leven. Als u met ons het avondmaal wilt vieren dan willen wij heel graag voor de aanvang van de dienst met u kennismaken.

Prediking

Een onderdeel van de zondagochtenddienst is een prediking van het Woord van God. Dat betekent dat één of meer broeders een gedeelte uit de Bijbel bespreken om ons op te bouwen of te bemoedigen.