Samenkomsten

We zijn een gemeenschap van christenen, die geloven in de God van de Bijbel, Jezus Christus kennen als onze Verlosser en Hem erkennen als Heer van ons leven. Wij verlangen ernaar dat God groot wordt gemaakt wordt in de gemeente en in het leven van iedere gelovige afzonderlijk. De Bijbel is voor ons het Woord van God en is daarom bepalend voor ons leven.

Wij nodigen u van harte uit om eens een bijeenkomst met ons mee te beleven. Wij vieren iedere zondag avondmaal. Als u als gast met ons het avondmaal wilt vieren dan vragen wij u om ons in de gelegenheid te stellen voor de aanvang van de dienst met u kennis te maken.

Elke zondag

Dienst rond het Avondmaal en Woorddienst van 10.00 - 11.45 uur
Locatie: MBO Amersfoort, Leusderweg 30, 3817 KB  Amersfoort

Bekijk de plattegrond, want de ingang is aan de achterkant van het gebouw.

Door de week

Elke 1e en 3e woensdag van de maand van 20.00 - 22.00 uur: huiskring met Bijbelstudie en gebed

De huiskringen worden gehouden bij de gemeenteleden thuis.

Zie ook

Heb je vragen of interesse om langs te komen?

Contact opnemen