Wie zijn wij?

We zijn een groep christenen die geloven in de God van de Bijbel en Jezus Christus kennen als onze Verlosser en Heer van ons leven.

Wij zijn een klein stukje van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Samen vormen we één grote familie waarin Hij centraal staat.

Op zondag komen we bij elkaar om uiting te geven aan onze eenheid en betonen dan onze dankbaarheid aan God in een eredienst en luisteren we naar een toespraak uit de Bijbel. De Bijbel is erg belangrijk voor ons. Het is Gods Woord en daarom de basis van ons geloof, van onze bijeenkomsten en van daaruit leven wij.

Verder willen we vorm geven aan ons gemeente-zijn door elkaar ook in de week te ontmoeten, samen te bidden en de Bijbel te onderzoeken.

De jongeren en kinderen willen we een eigen plaats geven binnen onze gemeente en daarom betrekken we ze actief bij onze gemeente-activiteiten.

Zie ook

Heb je vragen of interesse om langs te komen?

Contact opnemen